Skælskør & kunsten

Skælskør har i de senere år udviklet sig til et center for dansk og udenlandsk kunsthåndværk. Læs om udviklingen, fremtiden og tankerne bag.

Kunsten i Skælskør er vokset frem nedefra både blandt kunstnere i lokalområdet og blandt borgerne i Skælskør, som rummer rigtig mange dedikerede ildsjæle. Lysten og viljen til samarbejde samt handlekraft er en vigtig grundsten.

Butikken Købmandsgården (nu KUNST & DESIGN Købmandsgården, men i daglig tale blot Købmandsgården) startede i 1996, og fejrer dermed 25-års jubilæum i 2021. Den var den spæde start til en øget interesse for kunsten i Skælskør og et fundament der er bygget videre på. Læs mere om vores butiks start og tankerne bag.

Det Internationale Keramiske Center Guldagergård www.ceramic.dk ligger i Skælskør og blev etableret i 1997, hvor gruppen Clay Today var primus motor. Her var blandt flere andre Nina Hole (1941-2016) en af de førende kræfter, hun boede i Ørslev lidt uden for Skælskør.

Keramikere fra hele verden kommer til Guldagergaard, hvor de bor og arbejder i måneder, får netværk og eksperimenterer med kunstnerisk udtryk og brændinger i de mange ovne. Centret har også et uddannelsesprogram.
Guldagergård er omgivet af Skælskør Bypark med finurlige keramiske skulpturer og her er andre interesser også tilgodeset i form af en lille motionsoase.

Kunstnerlavet KIT blev etableret i 2010 og her var Metha Molsted den grundlæggende kraft www.kunstkit.dk. En grundidé var, at attraktive, ledige lokaler i bymidten kunne huse gallerier og kunstnere i synergi med byens øvrige liv.

Bruuns Hjørne www.bruunshjørne.dk med keramikerne Nelly Gaskin og Lene Hansen var nogle af de første professionelle kunstnere, der blev en del af KIT. Det er de stadig sammen med 17 andre professionelle kunstnere.

Keramikfestivalen er en årligt tilbagevendende begivenhed i juli med over 70 deltagende, professionelle keramikere. www.keramikfestival.dk. Når du går en tur i Skælskør, skal du huske at kigge ned og se de mange chaussésten, som er lavet af gæsterne – både børn og voksne – under Keramikfestivalen. De større sten i Algade er lavet af professionelle keramikere.

De to tunneler fra byen til Noret er udsmykket med kunstværker, der forbinder byen med naturen. Skælskør Kunstforening står bag udsmykningen www.skaelskoer-kunstforening.dk

Fodgængertunnelen fra Skovvej til Noret er i 2020 udsmykket af Kristian Vodder Svensson sammen med Skælskør Skoles kunsttalentklasse www.skaelskoerskole.slagelse.dk

Den anden tunnel går fra Nytorv via en sti ned til den østlige side af Noret. Denne tunnel er i 2019 udsmykket af Mia-Nelle Drøschler.

De mange frivillige

I Skælskør har vi altid været gode til at give plads til frivillige, der vil skabe en oplevelse for andre. De mange arrangementer opstår ud fra devisen: ”Vi gør det for os selv, fordi vi synes, det er sjovt, og så må andre gerne være med”

Kunst i Pinsen er ligeledes en årlig begivenhed, hvor over 20 kunstnere og kunsthåndværkere repræsenterer Skælskør. www.kunstipinsen.dk. Såvel amatører som professionelle deltager over hele Vestsjælland.