Historisk – om os og huset

Læs historien bag oprettelsen af vores forening og kunstudsalg? Hvilke tanker ligger bag?

Hvor gammelt er selve huset?

Hvordan var det at være barn i den sidste købmandsforretning i vores hus?
koebmandsgaarden

Lidt historie

Det begyndte med et smuk, nyrenoveret og fredet butikslokale, som en lille flok borgere fik øje på. Det havde atmosfære og historie, som gik langt tilbage. Det lå centralt i Skælskør og ville være velegnet til ”noget med kunst”.

Det var kreative folk og efterhånden tog ideerne form – og de besluttede, at det skulle være et galleri for professionelt kunsthåndværk. De vidste godt, at det forretningsmæssigt ville være umuligt at få økonomien til at hænge sammen, så de besluttede at danne en forening og være fælles om at drive ”butikken”. Formålet skulle være at sælge kunsthåndværk, som man havde i kommission. På den måde hjalp man kunstnerne med at få solgt deres værker – og man kunne bidrage til et kulturelt løft for byen.

.

Foreningen

Foreningen blev dannet og medlemmerne har nu gennem 25 år dagligt solgt kunsthåndværk fra mere end 60 professionelle kunstnere og sørget for udstillinger og events i en veldrevet og spændende butik. Der er lige nu 30 aktive medlemmer i foreningen.

Vi fejrer vores 25 års jubilæum
Jubilæumsreception med kager, bobler og sol

.

Medlemmerne – ressourcer og ideer

Foreningen er ”non profit” og de eneste lønnede er vores rengøringshjælp og vores revisor.
De mange aktive medlemmer er selve livsnerven. Det engagement og det ejerskab, der udvises, er det fundament, som gør, at Købmandsgården manifesterer sig som en urokkelig institution i bybilledet. Men det er meget mere end det. Alle de mange ressourcer, som de aktive medlemmer er i besiddelse af, er med til at udvikle og fremtidssikre Købmandsgården. Gode ideer, nye måder at tænke på, et kæmpe netværk og et stærkt sammenhold er en uvurderlig styrke i dagligdagen.

Engagement er også grunden til at kunstnerne har lyst til at udstille hos os og har tillid til, at Købmandsgården varetager salget af deres værker på betryggende vis. Det betyder spændende kunstnere, spændende udstillinger – og en helt igennem spændende ”butik”, som vi kan være stolte af.
For os alle gælder det tillige, at vi elsker kunst og kunsthåndværk, og at vi sætter pris på det fællesskab og venskab som Købmandsgården er rammen om.

.

Organisation

Købmandsgården har en decentral ledelsesstruktur, som både gør organisationen dynamisk og stærk. Arbejdsfunktionerne er delt op i Administration, PR, Butik/servicering og Udstilling. De enkelte arbejdsområder er selvstyrende, hvilket vil sige, at de har det fulde ansvar og kompetence inden for området. Derud over er der en ”nødhjælpsgruppe” som kan træde til, når der er brug for særlig hjælp.

Grupperne mødes jævnligt for at koordinerer det daglige arbejde, og på de 4 årlige stormøder for alle aktive fordeles vagter og særlige arbejdsaftaler. Det er også her man træffer de overordnede beslutninger om deltagelse i forskellige arrangementer.

.

Succeskriterier

Det er utroligt vigtigt for os, at vores gæster får en god oplevelse, og at de mange kunstnere, som er repræsenteret i butikken, føler sig i godt selskab.

Økonomisk må der også gerne være et lille overskud, når året er slut, så vi kan opdatere vores viden og styrke fællesskabet på en kunstudflugt til nogle af de spændende museer, gallerier og kunstværksteder, der findes, rundt omkring i landet. Desuden går en del af overskuddet tilbage til byen i form af deltagelse i byens begivenheder og udlodning af kunsthåndværk flere gange om året.

Men sidst – og ikke mindst er det helt afgørende for os, at vi nyder fællesskabet og samarbejdet og synes, at det er både frugtbart og sjovt at bruge vores fritid i Købmandsgården.

.

 

Husets historie

 

Et gammelt, fredet hus

Det er en gave at have sin gang i den gamle, smukke købmandsgård. Man mærker tidens gang: Gulvene knirker, på førstesalen gynger de lidt og om dagen står solen ind ad de flotte, gamle og ganske uisolerede støbejernsvinduer med sirlige og snørklede støbejernssprosser. Disse vinduer er fra 1800-tallet.

Vores hus er gammelt, bygget i 1680, fredet i 1981 og i fredningssagen kaldet ”Den gamle købmandsgård”, for det er den sidste købmandsgård i Skælskør. Bygningen var oprindeligt i bindingsværk, men er flere gange ombygget fx i 1854 og senest ved større renoveringer i 1990 og 2012.

Man kender til købmandsgård på adressen helt tilbage til 1761, og der er siden 1761 registreret 12 ejere på adressen Algade 11 foruden os. Før supermarkedernes tid var der mange købmænd i en by som Skælskør, og hovedgaden var i det hele taget fyldt med småbutikker.

Vores købmandsgård blev i 1955 købt af den sidste købmand på stedet, Knud Verner Kirkeskov-Hansen, og han drev den indtil midt i 1960’erne. Læs hans døtres beretning nedenfor – eller klik her.

Foreningen, der i dag driver KUNST & DESIGN Købmandsgården, købte huset i 1996 og indrettede det til udsalg af kunsthåndværk.

.

 

Kælderen og klostret

Under butikken findes en stor kampestenskælder. Dele af kampestensvæggene kan være fragmenter af et karmeliterkloster, der blev opført på stedet i 1400-tallet. Hos vores nabo i Algade 13 fandt man ved en udgravning i 1998 det meget smukke Skælskørkrucifiks, som stammer fra dette karmeliterkloster. Det er nu i Nationalmuseets varetægt.

Man må tro, at den altid kølige kælder gennem tiderne har været brugt til opbevaring af varer, der gerne måtte stå koldt. Vi ved, at den sidste købmand på stedet blandt andet havde tønder med saltede sild dernede.

.

 

Baggården

I gården bagved med den delvist bevarede pigstensbelægning finder man de tidligere lagerbygninger hørende til købmandsgården. De blev opført i 1800-tallet og er nu ombygget til tidssvarende boliger, men stemningen, farverne og de store, gamle, rundbuede og rødmalede revleporte er bevaret. Revleportene er dog nyere, men traditionelt udført. Når man står i gården, kan man let få en fornemmelse for, hvordan livet levedes dengang, hvor der var en kommen og gåen af mennesker og hestevogne med varer, korn og andet. Gå eventuelt igennem døren til venstre for butikken og få et langt og smukt kig tværs over gårdspladsen.

 

 

En personlig beretning

.

Vi har fået lov til at bringe en sprudlende fortælling om, hvordan det var at være barn i en gammel købmandsgård fra midten af 1950’erne og et tiår frem. Den er skrevet af Vibeke Mortensen og Pernille Kirkeskov-Hansen, som er døtre af den sidste købmand på stedet og stadig bor i Skælskør.

”Den første dag gik vi rundt i det store hus, der bestod af hele 22 rum og en kæmpe have ned til Noret. Min lillesøster Birgitte på 6 år og jeg selv, der var 8, stod med hinanden i hånden midt på græsplænen, og Birgitte kiggede op på mig og sagde: ”Tror du nogensinde vi finder hjem igen?”. Læs hele beretningen her

.

Købmandsgården med ølbil. Fotograf: Pernille Kirkeskov
Købmandsgården med ølbil.
Fotograf: Pernille Kirkeskov